Για τους Γονείς...

Ασφάλεια των μαθητών

Οι χώροι στους οποίους εκτελούνται οι πειραματικές δραστηριότητες είναι ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό μέρος για μάθηση, αλλά λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους τους μαθητές.

 

Η ασφαλής συμμετοχή του παιδιού σας στις δραστηριότητες είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε στην κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και στη σύνταξη οδηγιών και διαδικασιών για την ασφαλή εκτέλεση των πειραματικών δραστηριοτήτων.

Πρακτικές συμβουλές!!!

 

1. Γνωρίζουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες και τις διαδικασίες ασφαλείας του Προγράμματος "Μικροί Παν-επιστήμονες"(Κανονισμός Ασφαλείας Εργαστηρίων)

2. Γνωρίζουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες εκτέλεσης της δραστηριότητας

3. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας, οι μαθητές επιβλέπονται από τον Εισηγητή

4. Αν απαιτείται, χρησιμοποιούμε  προστατευτικό εξοπλισμό

5. Χρησιμοποιούμε εργαλεία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για παιδιά

Κανονισμός Ασφαλείας Εργαστηρίων

"Μικροί Παν-επιστήμονες"

 Εργαστήριο

 

πειραματικών δραστηριοτήτων:

ένας χώρος έμπνευσης

 

και ασφάλειας!!!

Μικροί Παν-επιστήμονες  / Επικοινωνία: 693 6677533  /  info.mikroipanepistimones@gmail.com   /  Ραφήνα 19009

© 2018 by CK. Proudly created with Wix.com

Used royalty free material
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now